АДВОКАТ З УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ

АДВОКАТ З УСИНОВЛЕННЯ У КИЄВІ

УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ

Усиновлення — це важливий крок у житті як для батьків, так і для дитини. Адвокат з усиновлення дитини відіграє ключову роль у забезпеченні правової підтримки та допомоги на кожному етапі цього процесу.

Наші адвокати з усиновлення дитини надають індивідуальну підтримку та консультації, допомагаючи клієнтам здійснити усиновлення без зайвих перешкод та проблем.

Ми маємо значний досвід у супроводі усиновлення дитини та глибокі знання всіх аспектів цього процесу. Наші адвокати готові надати компетентну правову допомогу та забезпечити успішний результат.

Ми розуміємо, що кожна сім’я та кожна ситуація є унікальною. Тому наші адвокати з усиновлення дитини працюють з кожним клієнтом індивідуально, розробляючи стратегію, що відповідає їхнім потребам та обставинам.

Ускладнені ситуації, такі як війна, можуть впливати на процес усиновлення дитини. Наші адвокати готові надати спеціалізовану підтримку та поради для усиновлення дитини під час війни, забезпечуючи безпеку та захист інтересів всіх сторін.

Успіх усиновлення дитини з адвокатом
100%

ЗАТЕЛЕФОНУЙ СІМЕЙНОМУ АДВОКАТУ

+38(063)292-03-45

НЕГАЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК З СІМЕЙНИМ АДВОКАТОМ

КОМАНДА ПРОФЕСІЙНИХ СІМЕЙНИХ АДВОКАТІВ

ЩО ТАКЕ ВНУТРІШНЬОСІМЕЙНЕ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ?

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

До заяви додаються наступні документи:

 • копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.
 • копія свідоцтва про шлюб.
 • висновок про стан здоров’я заявника.
 • повна довідка  про  наявність чи відсутність судимості.
 • копія  свідоцтва про народження  дитини.
 • письмова згода  батьків  дитини  на  усиновлення,  засвідчена нотаріусом,  або  згода  того  з подружжя,  дитину якого усиновлює інший з подружжя.
 • документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з’ясовує чи  згодна дитина на усиновлення, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, і готує  проект відповідного висновку.

Після подання документів служба:

 1. Перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;
 2. Проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновленення, порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;
 3. Відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;
 4. Розглядає можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний  висновок;
 5. У разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Після отримання висновку, складається і подається заява до суду про усиновлення дитини.

Судовий збір 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 384 грн.

Усиновлення здійснюється з дня набрання законної сили рішенням суду.

При усиновленні дитини вносяться зміни в актовий запис про народження дитини зокрема про зміну ПІБ батька, ПІБ матері, по батькові дитини, прізвище дитини, дату народження, місце народження та видається нове свідоцтво про народження.

ПО ВСІМ ПИТАННЯМ З УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ ЗАТЕЛЕФОНУЙ АДВОКАТУ

+38(063)292-03-45

ЗНАЙДИ ВІДПОВІДЬ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ:

Усиновлення дитини - що треба знати

Усиновлення дитини з дитячого будинку (приблизний термін від 6 до 12 місяців).

Усиновлювачами під час дії воєнного стану можуть бути не лише громадяни України, у тому числі ті, що проживають за кордоном, а й іноземці.

Повинні перебувати у зареєстрованому шлюбі.

Подати заявку на консультацію з усиновлення дитини можна на порталі Дія, де з’явилась нова послуга «Усиновлення».

Заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі подається за місцем проживання до служби у справах дітей.

До заяви додаються такі документи:

 1. Копія документа, що посвідчує особу;
 2. Копія РНОКПП.
 3. Копія документу, де зазначено унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 4. Довідка про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи за попередній календарний рік. (У разі коли усиновлювачами є подружжя, довідку про заробітну плату за останніх шість місяців або відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, або довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід);
 5. Копія свідоцтва про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі)
 6. Висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;
 7. Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
 8. Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 9. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально.

Заяву може бути подано в паперовій формі безпосередньо під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг та інтегровані з ним інформаційні системи Мінсоцполітики, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (пункту 22-1 Порядку).

У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання — адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та адреса електронної пошти.

У разі коли один із подружжя не може особисто з’явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 2, 3, 5 і 8 додатків, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявника не допускається.

Служба у справах дітей проводить обстеження житлово-побутових умов заявників та надає висновок про можливість бути усиновлювачем.

Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною.

Подання заяви про усиновлення дитини до служби (управління) у справах дітей.

Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Заявники проходять курси та отримують довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Отримують висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини».

Особисто заявниками подається заява до суду разом з пакетом усіх документів для прийняття рішення щодо усиновлення.

Сплачується судовий збір 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 384 грн.

Усиновлення здійснюється з дня набрання законної сили рішенням суду.

При усиновленні дитини вносяться зміни в актовий запис про народження дитини зокрема про зміну ПІБ батька, ПІБ матері, по батькові дитини, прізвище дитини, дату народження, місце народження та видається нове свідоцтво про народження.

Передача дитини усиновлювачам.

Здійснення працівниками служби (управління) у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (щорічно протягом перших трьох років, в подальшому – один раз на три роки).

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя.

Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини, для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

До заяви додаються такі документи:

копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу.

копія свідоцтва про шлюб.

висновок про стан здоров’я заявника.

повна довідка  про  наявність чи відсутність судимості.

копія  свідоцтва про народження  дитини.

письмова згода  батьків  дитини  на  усиновлення,  засвідчена нотаріусом,  або  згода  того  з подружжя,  дитину якого усиновлює інший з подружжя.

документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов дитини, з’ясовує чи  згодна дитина на усиновлення, розглядає питання про доцільність усиновлення та  відповідність його інтересам дитини і готує  проект відповідного висновку.

Після подання документів служба:

1.перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

2.проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновленення, порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;

3.відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;

4.розглядає можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний  висновок;

5.у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Подається заява до суду для прийняття рішення особисто заявниками.

Судовий збір 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 384 грн.

Усиновлення здійснюється з дня набрання законної сили рішенням суду.

При усиновленні дитини вносяться зміни в актовий запис про народження дитини зокрема про зміну ПІБ батька, ПІБ матері, по батькові дитини, прізвище дитини, дату народження, місце народження та видається нове свідоцтво про народження.

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати у службі (управлінні) у справах дітей та на сайті Міністерства соціальної політики України

Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:

ім’я, вік, стать;

стан здоров’я;

правові підстави для усиновлення;

форма влаштування;

відомості про наявність або відсутність братів, сестер;

демонструється фотокартка дитини.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби (управління) у справах дітей. Якщо протягом строку дії направлення кандидат не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її усиновлення.

Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата, але не більше ніж на 10 робочих днів.

Кандидат в усиновлювачі має право:

ознайомитися з особовою справою медичною карткою дитини в закладі, де вона перебуває;

провести додаткове медичне обстеження дитини у державному або комунальному закладі охорони здоров’я;

відвідувати дитину за місцем її перебування щодня протягом строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу, прийомними-батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками дитини, але не менш як три години на день;

продовжувати щоденне спілкування з дитиною після встановлення контакту та подання до служби (управління) у справах дітей заяви про бажання її усиновити.

Усиновлювач зобов’язаний:

-особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення;

-надавати можливість представникам служби (управління) у справах дітей  здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання дитини;

-повідомляти службу (управління) у справах дітей, яка здійснює  нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини про зміну місця проживання.

Підготовка документів для подання до суду.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі  звертаються до служби (управління) у справах дітей із заявою про бажання її усиновити.

Служба (управління) у справах дітей на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10 робочих днів готує висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Якщо кандидати в усиновлювачі протягом місяця не забрали висновок, або протягом 30 діб після його отримання, не подали заяву до суду про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від її усиновлення.

 

Особа, яка усиновила дитину, має право:

-на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини. При усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не змінюється;

-на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

-на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування  святкових і неробочих днів (при усиновленні дитини віком старше трьох років);

-на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

 

Документи для усиновлення

Для усиновлення дитини в Україні зазвичай потрібно зібрати наступні документи:

 1. Заява про бажання усиновити дитину: Заява, яка містить особисті дані усиновлювача та вказує на бажання усиновити дитину.

 2. Документи, що підтверджують особистість: Паспорт або інший документ, який засвідчує особистість усиновлювача.

 3. Медичне свідоцтво про стан здоров’я усиновлювача: Деякі установи можуть вимагати медичне свідоцтво, щоб переконатися у фізичній здатності усиновлювача доглядати за дитиною.

 4. Довідка про матеріальні можливості: Документи, які підтверджують матеріальну здатність усиновлювача забезпечувати достатній рівень утримання дитини.

 5. Довідка про сімейний стан: Свідоцтво про шлюб або розлучення, якщо такі є, а також інші документи, які підтверджують сімейний стан усиновлювача.

 6. Документи про освіту та професійну підготовку: Це можуть бути дипломи, атестати або інші документи, які підтверджують освіту та професійну підготовку усиновлювача.

 7. Свідоцтво про відсутність судимості: Довідка про відсутність судимості усиновлювача, щоб переконатися, що він не має обмежень на усиновлення дитини.

 8. Документи про житло: Довідки про власність або оренду житла, щоб забезпечити відповідні умови для проживання дитини.

Крім того, можуть бути потрібні інші документи в залежності від конкретних вимог установи, яка проводить усиновлення. Рекомендовано звернутися до місцевого органу опіки та усиновлення або до кваліфікованого адвоката для отримання повної інформації та консультацій. 

Наш сімейний адвокат відповість на всі питання щодо документів для усиновлення дитини. 

До якого віку можна усиновити дитину?

Згідно з нормами сімейного законодавства України, усиновлення можливе для дітей у віці від 2 місяців до 18 років. Однак існують виняткові випадки, коли за рішенням суду може бути усиновлений і повнолітній, який є сиротою або був позбавлений батьківського піклування до досягнення ним 18 років. 

Однак варто врахувати, що багато рішень про усиновлення базуються не тільки на віці дитини, але і на її індивідуальних потребах, стані здоров’я, соціальних обставинах тощо.

Також, в Україні, як і в інших країнах, існують виняткові ситуації, коли усиновлення може бути розглянуте для повнолітньої особи. Це може стосуватися, наприклад, повнолітньої особи, яка є сиротою або була позбавлена батьківського піклування. У таких випадках рішення про усиновлення може бути прийняте за рішенням суду, який аналізує всі обставини справи та діє в інтересах дитини.

Таким чином, важливо розуміти, що хоча існують певні вікові межі для усиновлення, реальність також включає в себе інші фактори, які враховуються при прийнятті рішення щодо усиновлення дитини.

 
 
 
 
 

Що таке внутрішньосімейне усиновлення?

Внутрішньосімейне усиновлення дитини одного з подружжя іншим — це процес, коли один з подружжя, яке вже виховує дитину, вирішує усиновити цю дитину власною дитиною. Це може виникнути в різних сімейних ситуаціях, таких як повторний шлюб або створення нової родини, або ж у випадках, коли дитина знаходиться під опікою чи піклуванням одного з подружжя.

Цей процес може бути особливо значущим для дитини, яка вже має зв’язок з одним з подружжя та відчуваєся членом їхньої сім’ї. Внутрішньосімейне усиновлення дозволяє закріпити статус дитини в родині та забезпечити їй правовий статус дитини усиновленої, що може мати значущі наслідки для спадкоємності, медичного забезпечення та інших прав та пільг.

Крім того, такий процес може відображати бажання подружжя формально визнати та закріпити свої стосунки з дитиною, відображаючи їхню любов та зобов’язання до неї. Внутрішньосімейне усиновлення може створити додаткову стабільність та безпеку для дитини, а також сприяти формуванню позитивного сімейного середовища, яке є ключовим для її добробуту та розвитку.

 
 
 
 
 

Вимоги до осіб які мають право здійснити усиновлення.

 1. Вік: Усиновлювачі зазвичай повинні досягти певного віку, щоб мати право на усиновлення. Цей вік може різнитися від країни до країни, але зазвичай становить 18 або 21 рік.

 2. Статус: Усиновлювачі можуть бути одинокими особами, подружжям або спільнотою, що має право на усиновлення за законом. Деякі країни можуть мати обмеження стосовно статусу осіб, які мають право на усиновлення.

 3. Стан здоров’я та стабільність: Усиновлювачі зазвичай повинні мати докази свого фізичного та психічного здоров’я, а також стабільного матеріального стану, щоб забезпечити достатні умови для виховання та догляду за дитиною.

 4. Відсутність судимості: Більшість країн вимагають від усиновлювачів довідки про відсутність судимості або попередніх порушень, щоб забезпечити безпеку та добробут дитини.

 5. Сімейний стан та стосунки: Усиновлювачі можуть бути оцінені стосовно їхнього сімейного стану та стосунків, включаючи підготовку до батьківства, партнерство та підтримку від інших членів сім’ї.

Усиновлення дитини під час війни

Усиновлення дитини під час війни в Україні може бути складним та вимагати особливої уваги до безпеки та добробуту дитини. Основні аспекти, які слід враховувати в таких ситуаціях, включають:

 1. Безпека дитини: У першу чергу важливо забезпечити безпеку дитини. Потенційні усиновлювачі повинні враховувати ризики, пов’язані з військовим конфліктом та забезпечити умови для безпечного переїзду та адаптації дитини в новому середовищі.

 2. Правові аспекти: Усиновлення дитини в Україні під час війни також потребує дотримання всіх відповідних законів та правил у сфері усиновлення. Це може включати звернення до відповідних установ опіки та усиновлення, отримання необхідних дозволів та проведення процедур адаптації.

 3. Підтримка та ресурси: Усиновлювачам слід звертатися за підтримкою до установ та організацій, які можуть надати необхідні ресурси та поради щодо усиновлення в умовах війни, включаючи психологічну підтримку та консультації щодо адаптації дитини.

 4. Планування майбутнього: Важливо мати ясний план щодо майбутнього дитини після усиновлення, включаючи її навчання, медичний догляд та інші аспекти добробуту та розвитку.

Усиновлення дитини під час війни вимагає обережного та основаного на розумінні підходу, який би забезпечив безпеку, добробут та стабільність для дитини в цих надзвичайних обставинах.

06
Апр

Порядок усиновлення дитини одного з подружжя 2024

КОНСУЛЬТАЦІЯ АДВОКАТА З УСИНОВЛЕННЯ Під час воєнного стану усиновлювачем може бути другий з подружжя, який є громадянином України чи іноземцем, і який проживає як в Україні, так і за межами України. При цьому таке усиновлення здійснюється по місцю де проживає дитина. ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ: ЕТАП І. ЗВЕРНЕННЯ З ЗАЯВОЮ ДО СЛУЖБИ У СПРАВАХ...
Read More
06
Апр

УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 2024. СІМЕЙНИЙ АДВОКАТ

ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ З ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Консультація адвоката з усиновлення дитини Під час воєнного стану усиновлювачами не можуть бути громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці. При цьому зазначене обмеження не застосовується, якщо такі особи: є родичами дитини; виявили бажання усиновити дитину, яка є рідним братом/сестрою раніше усиновленої ними...
Read More
01
Апр

Усиновлення дитини 2024. Адвокат з усиновлення у Києві

Натисни для отримання консультації адвоката з усиновлення дитини Усиновлення дитини — це серйозний крок, який може змінити життя як для дитини, так і для усиновлюючих батьків. Коли одне з подружжя вирішує усиновити дитину, що не є їхньою біологічною, це може виникнути з різних причин, таких як відсутність біологічного батька або матері, бажання дати краще майбутнє...
Read More
27
Мар

Сімейний адвокат: — Права батька після розлучення 2024

Після розлучення права батька на дитину фактично не обмежуються і залишаються на тому ж рівні, що й були під час шлюбу. Статтею 141 Сімейного кодексу України встановлено, що мати і батько мають рівні права та обов’язки стосовно дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Проте у реальності ці права можуть бути...
Read More
25
Мар

Сімейний адвокат: — ЯК РОЗІРВАТИ ШЛЮБ, ЯКЩО ВІД ШЛЮБУ НЕМАЄ ДІТЕЙ

Розлучення може бути складним процесом, який варто усвідомити і підготуватись до нього, незалежно від того, чи має подружжя спільних дітей чи ні. Якщо у подружжя немає спільних дітей, розлучення може відбуватися швидше і без значних ускладнень. Однак це не означає, що весь процес буде безперешкодним. Труднощі можуть виникнути на будь-якому етапі. Розлучення може відбуватися через...
Read More
22
Мар

Сімейний адвокат: — Як розлучитись в Україні

Закон встановлює дві основні підстави для припинення шлюбу: Смерть або оголошення померлим одного з подружжя. Розірвання шлюбу. Процес розлучення може тривати від одного місяця до 6 місяців або більше, залежно від обставин справи. Якщо у подружжя немає дітей, вони мають право подати заяву про розлучення до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Після подання заяви,...
Read More
20
Мар

Сімейний адвокат Київ: — Успішне усиновлення дитини у суді

У травні 2023 року до нашого сімейного адвоката у Києві звернулося молоде подружжя, мріючи заснувати щасливу сім’ю через усиновлення дитини одного з подружжя. Вони шукали надійного юридичного партнера, який надав би професійну консультацію та підтримку у цьому складному процесі. Подружжя уважно підготувало документи, щоб наші сімейні адвокати змогли провести ретельний аналіз їх законністі та повноти....
Read More
08
Мар

ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Розлучення – це для багатьох українських громадян перший у житті судовий процес. Звичайно, підготовка позову, збирання документів та участь у судових засіданнях можуть викликати багато питань та занепокоєнь. Якщо у вас немає неповнолітніх дітей (або всі діти вже дорослі) і ваш чоловік погоджується на розлучення, вам слід звернутися до органів реєстрації актів цивільного стану. Адміністративне...
Read More
15
Фев

Сімейний адвокат: — Права дружини після розлучення

Розлучення – це складний процес, в якому чоловік і дружина мають рівні права – особисті, батьківські та матеріальні. Однак для багатьох жінок питання про майбутнє після розлучення є особливо важливим. Захист прав жінок під час вагітності та після пологів є пріоритетом законодавства. Закон забороняє подавати позов про розлучення протягом вагітності дружини та протягом першого року...
Read More

РЕАЛЬНІ ВІДГУКИ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Реальні відгуки наших Клієнтів

Денис
(усиновлення)

Марія
(розірвання шлюбу під ключ)

Микола
(розірвання шлюбу)

Міхеіл
(поділ майна подружжя, розірвання шлюбу, аліменти на дітей)

Олександра

Катерина
(поділ майна подружжя)

Дмитро

Олександра