ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ З ДИТЯЧОГО БУДИНКУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ.

Під час воєнного стану усиновлювачами не можуть бути громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці. При цьому зазначене обмеження не застосовується, якщо такі особи:

 • є родичами дитини;
 • виявили бажання усиновити дитину, яка є рідним братом/сестрою раніше усиновленої ними дитини;
 • або коли один із подружжя виявив бажання усиновити дитину другого з подружжя.

Під час воєнного стану не може бути усиновлена дитина, яка є громадянином України, але проживає за межами України.

Крім того не можуть бути усиновлювачами громадяни України, які проживають (перебувають) на тимчасово окупованій території України, а також не можуть бути усиновленими діти, які проживають (перебувають) на такій території.

ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ В УКРАЇНІ.

ЕТАП І. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК КАНДИДАТІВ В УСИНОВЛЮВАЧІ

Громадяни України, які постійно проживають на території України та які бажають усиновити дитину, звертаються із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання та подають разом з нею такі документи:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію РНОКПП;

3) копію документу, де зазначено унікальний номер запису в ЄДДР (за наявності);

4) довідку про майновий стан і доходи.

5) копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

6) довідка про стан здоров’я;

7) документ про наявність чи відсутність судимості;

8) копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

9) згоду другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення одним із подружжя).

Заяву може бути подано в паперовій формі під час особистого прийому в службі у справах дітей або в електронній формі через «Портал ДІЯ».

ЕТАП ІІ. ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ ТА БЕСІДА ІЗ ЗАЯВНИКОМ / ЗАЯВНИКАМИ

Житлово-побутові умови перевіряються службою у справах дітей.

Також служба визначає дату особистого прийом для проведення бесіди із заявниками, на якій обговорюються мотиви усиновлення дитини, ставлення до батьківства.

ЕТАП ІІІ. ПРОХОДЖЕННЯ КУРСУ ПІДГОТОВКИ З ПИТАНЬ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Такий курс проходиться за направленням служби у справах дітей після закінчення якого заклад чи організація, що проводили навчання, надає заявникам довідку про проходження курсу, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник або заявники.

ЕТАП IV. ОТРИМАННЯ ВИСНОВОКУ ПРО МОЖЛИВІСТЬ БУТИ УСИНОВЛЮВАЧЕМ ТА ВЗЯТТЯ ЗАЯВНИКА НА ОБЛІК КАНДИДАТІВ В УСИНОВЛЮВАЧІ

Після подання всіх документів, перевірки житлово-побутових умов, проходження курсу з виховання, служба у справах дітей має підготувати висновок про можливість заявника або заявників бути усиновлючами. У разі успішного виконання всіх вимог заявники беруться на облік кандидатів в усиновлювачі.

При цьому законодавством визначені обставини за яких заявникам може бути відмовлено у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі. До цього можуть призвести:

 • помилки при поданні документів, зокрема тих які підтверджують доходи заявників;
 • неправильна підготовка квартири чи житлового будинку для їх обстеження працівниками служби у справах дітей;
 • неправильна поведінка заявників під час бесіди щодо мотивів усиновлення та ставлення до батьківства;
 • наявність захворювань через які особа не може бути усиновлювачем тощо.

Етап V. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ УСИНОВЛЕНІ, ТА ОТРИМАННЯ НАПРАВЛЕННЯ ДЛЯ ЗНАЙОМСТВА З ДИТИНОЮ

Анкети дітей, які можуть бути усиновлені, надаються кандидатам в усиновлювачі відповідною службою у справах дітей залежно від за місця, де дитина перебуває на місцевому, регіональному або централізованому обліку, а також містяться на офіційних веб-сайтах відповідних установ та організацій. Зазвичай в анкетах зазначається інформація про ім’я, вік, форму влаштування дитини, наявність братів, сестер та фото дитини.

Після обрання кандидатами в усиновлювачі певної анкети вони можуть особисто познайомитися з дитиною. Для цього їм потрібно звернуться до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для отримання направлення та організації знайомства з дитиною.

ЕТАП VI. ЗНАЙОМСТВО ТА ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ З ДИТИНОЮ

Особиста зустріч з дитиною відбувається за місцем проживання дитини у присутності представника служби у справах дітей

На етапі особистого знайомства кандидати в усиновлювачі мають право на ознайомлення з повною інформацією про дитину: документами, які містяться в особовій справі дитини, медичною карткою, інформацією про історію життя дитини, особливості її розвитку, поведінки, здібності, риси характеру. Також кандидати в усиновлювачі мають право ініціювати медичне обстеження дитини, але виключно у державній лікарні.

Кандидати в усиновлювачі не обмежені однією зустріччю з обраною дитиною, вони мають право відвідувати її кожного дня протягом строку дії направлення, а разі подання заяви про бажання усиновити цю дитину до набрання законної сили судового рішення про усиновлення.  

ЕТАП VII. ПОДАННЯ ДО СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЗАЯВИ ПРО БАЖАННЯ УСИНОВИТИ ДИТИНУ ТА ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ УСИНОВЛЕННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ЙОГО ІНТЕРЕСАМ ДИТИНИ

У разі успішного знайомства з дитиною, кандидати в усиновлювачі, які прийняли рішення про усиновлення дитини мають звернутися до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину.

Після цього служба у справах дітей

 • з’ясовує, чи згодна дитина на усиновлення. Залежно від віку дитини така згода виражається в письмовій чи усній формі, або взагалі не з’ясовується щодо дітей маленького віку;
 • готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Цей висновок надається кандидатам для подання його до суду.

ЕТАП VIII. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО УСИНОВЛЕННЯ ДИТИНИ

Остаточне рішення про усиновлення дитини приймає суд. Для цього кандидати в усиновлювачі особисто звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини.

Орієнтовний перелік документів, які подаються до суду разом із заявою:

 • копія документа, що посвідчує особу та копія РНОКПП;
 • висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини;
 • висновок про можливість заявника бути усиновлювачем;
 • особова справа кандидатів в усиновлювачі;
 • медичний висновок про стан здоров’я заявника;
 • довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 • документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
 • квитанція про сплату судового збору 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на 01.01.2024 рік це складає 605 грн 60 коп.;

У разі задоволення заяви про усиновлення рішенням суду можуть бути також внесені зміни до актового запису про народження усиновленої дитини щодо прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження, щодо запису заявника матір’ю чи батьком дитини. Рішення про внесення таких змін суд приймає за клопотанням заявників.

Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Усиновлювачі зобов’язані особисто забрати дитину із закладу де вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення.

Особа, яка усиновила дитину, має право:

 • на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини.
 • на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів;
 • на отримання щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

ЕТАП ІХ. НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ УСИНОВЛЕНИХ ДІТЕЙ

З метою захисту прав усиновленої дитини служба у справах дітей уповноваження проводити перевірки умов в яких проживає дитини та те як усиновлювачі виконують свої обов’язки з піклування про дитину, її виховання, забезпечення здобуття нею середньої освіти, загальні стосунки в сім’ї. Такі перевірки можуть проводитись щороку протягом перших трьох років після усиновлення, а потім — один раз на три роки до досягнення дитиною 18 років.

Варто зазначити, що наш сімейний адвокат знає, як швидко і безперешкодно пройти всі зазначені вище етапи з усиновлення дитини і отримати рішення суду про усиновлення.

Ми з радістю надамо вам консультацію щодо усиновлення дитини, як по телефону, так і у нас в офісі.

Успіх з адвокатом у справі про усиновлення
100%

НАША КОМАНДА ПРОФЕСІЙНИХ АДВОКАТІВ

ЗАТЕЛЕФОНУЙ АДВОКАТУ ЗАРАЗ І ОТРИМАЙ КВАЛІФІКОВАНУ ВІДПОВІДЬ

+38(063)292-03-45

Тисни на зручний месенжер для негайного звʼязку з адвокатом

Консультація у чаті - безкоштовна!

Related Posts