Як повернути грошові кошти у разі їх безпідставного (помилкового) перерахування своєму Контрагенту?

Як повернути грошові кошти у разі їх безпідставного перерахування?

Після досягнення всіх істотних умов договору, Сторона продавець, або виконавець намагається якнайшвидше надати своєму партнеру проект договору для його належного погодження та укладання. Як правило, він подається вже з виставленим рахунком на сплату грошових коштів. Слід зазначити, що зазвичай перед тим, як укласти договір та сплатити по ньому кошти, він узгоджується між генеральним директором, комерційним директором, фінансовим директором та іншими внутрішніми спеціальними підрозділами на підприємстві. Але відбуваються не поодинокі випадки, коли на підприємстві з дуже великим документообігом, рахунок може помилково потрапити на сплату до бухгалтерії без належного погодження. Або взагалі, безпідставно. Тобто, навіть без належно укладеного договору який на підставі домовленостей Сторін породжує їх права, та обов’язки. В таких випадках Сторона, що отримала кошти, не відразу їх охоче повертає. Або взагалі не повертає, та не йде на будь-який контакт задля повернення безпідставно отриманого майна.
Господарське правоПовернення грошових коштів у разі їх безпідставного перерахування
АдвокатСтаніслав Ковальов

Оскільки АБ «Міжнародний юридичний офіс «Ковальов та Партнери» має практичний досвід в господарських спорах по поверненню безпідставно перерахованих грошових коштів, вважаю за необхідне поділитися важливою інформацією, яка може бути корисною для Вас при вирішенні аналогічних питань.

Оскільки тема є достатньо змістовна, пропоную скористатися зручними посиланнями:

Отже, якщо Сторони не досягли істотних умов договору, а виставлений рахунок по ньому вже сплачений, важливо розуміти два моменти. Чи є підстави для звернення з вимогою про повернення коштів? З якого моменту господарський договір є укладеним?Як визначено Господарським кодексом України, договір між юридичними особами за загальними правилами викладається у формі єдиного документа. Такий документ, повинен бути підписаний та скріплений печатками. Крім того, допускається укладання договору шляхом обміну листами. Також, укладання допускається підтвердженням прийняття до виконання замовлення, якщо інше не встановлено спеціальними законодавчими актами.

Відповідно до чинного законодавства, зокрема статті 638 ЦК України, договір є укладеним, якщо всі його сторони в належній формі досягли згоди по всім істотним умовам такого правочину.

Що таке істотні умови договору? Насамперед це умови про предмет договору, умови, що визначені законодавством як істотні, або є необхідними для такого виду договору, а також всі умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім зазначеного, договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції. Якщо відповідно до акту цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії (частини перша та друга статті 640 ЦК України).

Згідно з частиною другою статті 642 ЦК України, якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). Якщо одна зі сторін здійснила фактичні дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються нормами ЦК України.

Проаналізувавши вище викладене, перед тим як звертатися до свого контрагента з вимогою про повернення грошових коштів, потрібно розуміти чи укладений договір по якому здійснилася оплата коштів. Оскільки з моменту укладання договору, сторони керуються виключно його умовами, в яких, як правило визначений індивідуальний порядок щодо його розірвання та повернення грошових коштів.

Відповідно до чинного законодавства України особа, яка набула майно або зберегла його, без достатньої підстави, зобов’язана повернути це майно.

Встановивши, що договір не укладений, а Контрагент добровільно відмовляється повертати безпідставно отримані кошти, є два способи по врегулюванню цього питання. Досудовий порядок шляхом звернення до Контрагента з відповідною письмовою претензією (вимогою) або звернення за захистом порушеного права до суду.

Для отримання належного та ефективного результату в досудовому порядку, потрібно знати основні вимоги які встановлені чинним законодавством при складанні претензії.

Претензія обов’язково складається у письмовому вигляді в якій зазначаються:

 • Найменування та всі реквізити заявника;
 • Найменування та всі відомі реквізити особи, якій вона пред’являється;
 • Вихідний номер (у разі ведення журналу обліку вихідної кореспонденції) та дата пред’явлення;
 • Всі відомі обставини;
 • Докази (платіжні доручення, договори, листи, заяви, банківські виписки, рахунки, роздруківки з сайтів, додаткові угоди, специфікації, акти, інші документи які підтверджують заявлені обставини);
 • Нормативні акти які регулюють такого роду взаємовідносини між сторонами;
 • Сума претензії;
 • Розрахунок санкцій (пені, штрафів, інфляційних втрат) у разі наявності таких;
 • Всі додатки, які додаються до претензії, потрібно обов’язково належним чином засвідчити.          Для належного засвідчення документів потрібно дотримуватися відповідних правил діловодства. На кожному аркуші в правому верхньому куті документу потрібно написати: «КОПІЯ», а в правому нижньому куті написати: «Згідно з оригіналом, уповноважена особа, її ПІБ, підпис, дата». У разі наявності печатки, на підписі поставити печатку. Важливо розуміти, що засвідчувати копії документів та підписувати документи від юридичної особи має право виключно уповноважена особа. Тобто, керівник підприємства (відповідно до наданих повноважень), виконуючий обов’язки керівника який діє на підставі наказу, статуту або особа, яка діє на підставі довіреності яка надає право представнику засвідчувати та підписувати документи.

  Претензія та всі додатки до неї надсилаються цінним листом з описом вкладення, та зворотнім повідомлення про вручення.

  При складанні претензії, важливо дотриматися всіх вищезазначених правил, оскільки вона буде грати важливу роль при складанні позовної заяви до суду в разі її ігнорування.

  З досвіду можу сказати, що приблизно 40% претензій залишаються розглянутими та задоволеними. Всі інші, особливо які складені без врахування встановлених вимог і правил, залишаються без належного розгляду та уваги.

  Якщо Ваша претензія проігнорована, не зволікайте зі зверненням до суду.

  Ігнорування претензії свідчіть про те, що сторона порушила свої зобов’язання та не має відповіді на неї. А тому відповідно до принципу мовчазної згоди, Ви маєте всі шанси на перемогу.

  При зверненні до суду за захистом своїх прав та інтересів, Вам потрібно звернути увагу на господарські, процесуальні вимоги які встановлені чинним законодавством. При зверненні до суду з позовною заявою про повернення безпідставно перерахованих грошових коштів, важливо скористатися досудовим способом врегулювання. Претензію можливо використати як основу при складанні позовної заяви, а факт її ігнорування, проти Відповідача.

  Задля досягнення успіху при зверненні позовної заяви про повернення безпідставно отриманого майна до суду, обов’язково необхідно встановити дві головні обставини, які у сукупності є підставою для виникнення такого зобов’язання. Це факт набуття особою майна або його збереження за рахунок іншої особи, та відсутність для цього підстав.

  Також, важливо надати до позовної заяви належні та допустимі докази. Згідно положень ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

  Отже, при зверненні з позовною заявою про стягнення помилково перерахованих грошових коштів до суду, потрібно встановити дві обставини які є обов’язковими відповідно до встановленої судової практики. Скласти змістовну та ґрунтовну позовну заяву відповідно до вимог процесуального законодавства. А на підтвердження своїх доводів та переконань долучити до позову всі наявні докази.

Телефонуйте зараз, якщо Вам потрібна допомога при вирішенні питання щодо повернення безпідставно перерахованих коштів! Ваш дзвінок гарантовано не залишиться поза увагою!

Успіх у суді з адвокатом
100%

НАША КОМАНДА ПРОФЕСІЙНИХ АДВОКАТІВ

ЗАТЕЛЕФОНУЙ АДВОКАТУ ЗАРАЗ І ОТРИМАЙ КВАЛІФІКОВАНУ ВІДПОВІДЬ

+38(063)292-03-45

Тисни на зручний месенжер для негайного звʼязку з адвокатом

Консультація у чаті - безкоштовна!