СКАСУВАННЯ РИЗИКОВОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ ЗА ПУНКТОМ 8

ДОПОМОГА ПОДАТКОВОГО АДВОКАТА ПРИ СКАСУВАННІ РИЗИКОВОСТІ

КОЛИ ПІДПРИЄМСТВО ОТРИМУЄ РИЗИКОВІСТЬ?

Для того, щоб чітко зрозуміти поставлене питання, необхідно визначити, чому Контролюючий орган може присвоїти Підприємству пункт 8 встановлених Критеріїв ризиковості.

Згідно з Додатком 1 до Порядку, Контролюючий орган присвоює пункт 8 Підприємству у випадку наявності податкової інформації, яка стала відома в процесі провадження поточної діяльності, що вказує на ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в податковій накладній або розрахунку коригування.

Отже, можна зробити висновок, що будь-яка інформація, яка стала відома під час моніторингу діяльності Підприємства, може слугувати підставою для прийняття Контролюючим органом рішення про ризиковість.

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Контролюючий орган постійно здійснює моніторинг Підприємства для перевірки відповідності критеріям ризиковості. Таким чином, відсутність належного податкового навантаження з ПДВ та податку на прибуток за останні 12 календарних місяців може стати підставою для прийняття рішення про відповідність ризиковим критеріям.

Отже, для успішного спростування рішення Контролюючого органу, Підприємство на момент подання пояснень та документів не повинно мати будь-яких зобов’язань перед Контролюючим органом щодо сплати узгоджених податків, зокрема ПДВ та податку на прибуток.

Крім того, господарська діяльність Підприємства повинна відповідати зареєстрованим видам діяльності та статутній діяльності, і мати належне співвідношення з нарахованими податковими зобов’язаннями.

Токсичний Виконавчий орган

Підпунктом 2, пункту 3 Порядку передбачено, що керівник-посадова особа платника податку не може займати аналогічну посаду в більш ніж трьох юридичних особах.

Отже, для успішного спростування рішення про встановлену ризиковість, Підприємству потрібно змінити керівника, якщо він займає аналогічні посади в більш ніж трьох юридичних особах.

Якщо ж змінити керівника неможливо, у поясненнях щодо зняття ризикованості необхідно надати ґрунтовну інформацію, яка підтвердить, що це не шкодить діяльності Підприємства та не спрямовано на здійснення фіктивних господарських операцій.

ПРАЦІВНИКИ ТА ЗАСНОВНИКИ

Одним з основних показників, за якими визначається позитивна податкова історія підприємства, є штатний розпис, склад засновників/учасників та нараховані і сплачені суми по ЄСВ.

Згідно з Порядком, для отримання позитивної податкової історії, підприємство повинно сплачувати ЄСВ на одного працюючого за останні 12 місяців від заробітної плати, яка становить у два рази більше мінімальної. Крім того, з початку попереднього року керівник та/або засновник не повинні змінюватися, а середньомісячна чисельність працюючих за останні 12 місяців повинна становити не менше п’яти осіб.

Отже, якщо на вашому підприємстві офіційно працює менше ніж п’ять працівників, які отримують мінімальну заробітну плату, це є підставою для присвоєння йому статусу ризиковості, а в подальшому – блокування податкових накладних.

Однак, якщо для діяльності вашого підприємства достатньо менше п’яти робітників, і ви вже маєте рішення про присвоєння статусу ризиковості, необхідно надати у поясненнях до цього рішення ґрунтовні пояснення та подати до Контролюючого органу документи, що спростовують ризиковість.

ТАБЛИЦЯ ДАНИХ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Відповідно до Порядку, підприємство має право подати Таблицю даних платника податку, яка заповнюється за встановленою формою.

Варто зауважити, що подана до Контролюючого органу Таблиця не завжди може бути врахована. У такому випадку необхідно докласти значних зусиль для складання додаткових пояснень до Таблиці. При складанні пояснень слід звернути увагу на кілька основних вимог та зареєстровані види діяльності вашого товариства. Без врахованої Таблиці Контролюючий орган може блокувати ваші податкові накладні при їх реєстрації у ЄРПН.

Таблиця, подана до Контролюючого органу, обов’язково повинна бути врахована. Відомості про врахування або неврахування Таблиці відображаються у рішенні, яке надсилається до електронного кабінету платника податків.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ РИЗИКОВОСТІ

Для врегулювання цього питання та отримання позитивного рішення про невідповідність критеріям ризиковості передбачена відповідна досудова процедура.

Згідно з установленою процедурою, після усунення основних ознак ризиковості, які можуть бути підставою для отримання рішення про ризиковість, підприємство може надати контролюючому органу інформацію та документи у вигляді пояснень.

Пояснення на рішення контролюючого органу складаються у довільній формі. Їх можна подати на офіційному бланку підприємства, якщо такий є.

При складанні пояснень важлива не форма, а їх змістовність та ґрунтовність. Контролюючому органу потрібно надати якомога більше інформації по суті господарської діяльності підприємства за останні 12 місяців. Кожен факт, на який ви посилаєтеся у своїх поясненнях, повинен бути підтверджений доказами. Тобто, для усунення будь-яких підозр з боку контролюючого органу щодо ознак фіктивності та ризиковості вашого підприємства, до пояснень необхідно додати фактичні дані, які це підтверджують.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРИ СКЛАДАННІ ПОЯСНЕНЬ ДЛЯ СКАСУВАННЯ РИЗИКОВОСТІ?

Документи потрібно готувати індивідуально для кожного підприємства, залежно від виду його діяльності, кількості фінансово-господарських операцій та інших чинників. Під час підготовки документів слід уважно дослідити відомості, зазначені комісією у своєму рішенні, та у разі їх реальності підтвердити їх документально.

Звертаємо вашу увагу, що пояснення та кожен документ до них обов’язково мають бути прийняті контролюючим органом через електронний кабінет.

Строк розгляду поданих пояснень становить сім робочих днів.

Виключення підприємства з переліку ризикових здійснюється комісією в день проведення засідання та прийняття рішення.

Якщо протягом встановленого терміну рішення не прийнято, підприємство виключається з переліку ризикових платників податків.

Отже, дотримуючись порад податкового адвоката та встановлених норм Порядку Кабінету Міністрів України, ваше підприємство з легкістю подолає будь-які рішення контролюючого органу щодо встановлених критеріїв ризикованості

Успіх з податковим адвокатом
100%

НАША КОМАНДА ПРОФЕСІЙНИХ АДВОКАТІВ

ЗАТЕЛЕФОНУЙ АДВОКАТУ ЗАРАЗ І ОТРИМАЙ КВАЛІФІКОВАНУ ВІДПОВІДЬ

+38(063)292-03-45

Тисни на зручний месенжер для негайного звʼязку з адвокатом