РОЗБЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 2024

ДОПОМОГА ПОДАТКОВОГО АДВОКАТА ПРИ ЗУПИНЕННІ ПН/РК

Причини блокування податкових накладних

Блокування податкових накладних відбувається під час проходження автоматизованого моніторингу, який визначений Постановою КМУ № 1165 від 01.12.2019 р. «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». Під час моніторингу податкова накладна аналізується на відповідність певним критеріям:

 • наявність підстав для безумовної реєстрації податкової накладної;
 • відповідність платника критеріям ризиковості платника ПДВ;
 • перевірка на ризиковість вчиненої господарської операції, що слугувала підставою для виписки податкової накладної;
 • наявність достатньої кількості матеріально-технічної бази чи трудових ресурсів;
 • дослідження наявності позитивної податкової історії, тощо.

Зазвичай, реєстрація податкової накладної зупиняється через відповідність платника податку критеріям ризиковості або через те, що вчинена господарська операція, на думку податкового органу, має ознаки ризиковості. Такими ознаками можуть вважатись невідповідність вхідної та вихідної номенклатури придбаних та проданих товарів, реалізація товару в значно більшій кількості, ніж придбання, або реалізація по необґрунтовано завищеним чи заниженим цінам, допущення технічних помилок при складанні податкової накладної.

Процес розблокування податкової накладної

Якщо реєстрація податкової накладної була зупинена, необхідно ретельно підготуватись до подання Повідомлення на розблокування податкової накладної, оскільки від якості підготовки цього документу напряму залежить результат його розгляду.

До Повідомлення потрібно надати письмові пояснення та документи, визначені у Наказі Мінфіну № 520 від 12.12.2019 р. «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних». До таких документів, зокрема, відносяться:

 • договори з контрагентами та додатки до них;
 • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження/розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг);
 • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
 • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;
 • інші документи, що підтверджують інформацію, зазначену у податковій накладній або розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено в Реєстрі.

ПИСЬМОВІ ПОЯСНЕННЯ ДО ЗУПИНЕНОЇ ПН/РК

Пояснення мають бути підготовані ретельно та цілковито розкривати суть та зміст вчинених господарських операцій, з розкриттям ділової мети операції та поясненням причинно-наслідкового зв’язку між вчиненою угодою та отриманням прибутку. Письмові пояснення можуть умовно складатись з трьох розділів:

 1. Загальна інформація про суб’єкт господарювання, наявність у нього матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, описання видів діяльності та вчинених угод.
 2. Детальний опис господарської операції, що слугувала підставою для складання податкової накладної.
 3. Позитивна історія платника та сталість вчинених господарських операцій.

Строки подання документів

Особливу увагу слід звернути на встановлені строки, адже всі перелічені вище документи та письмові пояснення можуть бути подані до контролюючого органу лише протягом 365 календарних днів із дати виникнення зобов’язання, зазначеної в податковій накладній.

способи уникнення блокування податкових накладних

Окремо слід звернути увагу на превентивні способи вирішення проблеми зупинення реєстрації податкової накладної.

 1. Подання Таблиці даних платника податку. У даній таблиці вказуються коди УКТЗЕД товарів або ДКПП послуг, які платник податку на постійній основі придбає або постачає. У разі прийняття Комісією податкового органу рішення про врахування Таблиці даних, подальша реєстрація податкових накладних щодо зазначених у Таблиці даних товарів та послуг не зупиняється.

 2. Формування позитивної податкової історії. Для цього доцільно мати необхідну кількість працівників із заробітною платнею вище за мінімальну, мати необхідну матеріально-технічну базу, дотримуватись середньогалузевого податкового навантаження тощо.

Ситуація з зупиненням реєстрації податкових накладних є досить поширеним явищем, що несе за собою негативні наслідки для підприємства від втрати ділової репутації перед контрагентами до понесення збитків через неможливість належного забезпечення своїх покупців податковим кредитом від вчинених угод.

Тому, блокування реєстрації податкових накладних потребує невідкладної реакції з боку посадових осіб підприємства, адже при своєчасній та правильній реакції ризики зупинення реєстрації податкової накладної можна звести до мінімуму.

Успіх з податковим адвокатом при розблокуванні ПН/РК
100%

НАША КОМАНДА АДВОКАТІВ

ЗАТЕЛЕФОНУЙ АДВОКАТУ ЗАРАЗ І ОТРИМАЙ КВАЛІФІКОВАНУ ВІДПОВІДЬ

+38(063)292-03-45

Тисни на зручний месенжер для негайного звʼязку з адвокатом

РЕАЛЬНІ ВІДГУКИ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Податковий адвокат професійно склав пояснення до зупинених податкових накладних. Дякую!

Денис керівник ТОВ "ГРАНД ПЛЮС 2000"

Адвокат Станіслав Ковальов зміг проаналізувати наше питання і розблокувати наші податкові накладні. Дуже дякуємо!

Марія бухгалтер ТОВ "СВЕКО ІПМ"

Ми дуже задоволені роботою податкового адвоката АБ «МЮО «КОВАЛЬОВ ТА ПАРТНЕРИ». Розблокували податкові накладні і зняли ризиковість!

Микола керівник ТОВ "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП"

Все в узгоджені строки подали. Пояснення, таблицю! І дуже гарні ціни.

Олександра
Бухгалтер

Податкові розблокували. Пояснення склали професійно. Рекомендую!

Катерина бухгалтер ТОВ "ДРАГОН СПЕЙС"

Практичні аспекти

В сучасних умовах податкова система України залишається досить недосконалою, що негативно впливає як на бізнес, так і на державу загалом. Адміністрування податків стає складнішим як для платників, так і для контролюючих органів.

Підприємці змушені сплачувати велику кількість податків та виступати податковими агентами для споживачів і найманих працівників, що значно ускладнює їхню діяльність та розвиток. Окрім цього, органи Державної податкової служби України (ДПС) можуть фактично зупинити весь бізнес одним рішенням – шляхом блокування податкової накладної.

Згідно з Порядком прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 №520, з 08.03.2023 платники податків отримали додаткову можливість збільшити шанси на розблокування. Підприємці можуть доповнити пояснення та документи, надані контролюючому органу, для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, реєстрація якої була зупинена.

Однак, така можливість виникає лише тоді, коли податковий орган запропонує надати додаткові пояснення та документи. Для їх підготовки платнику податків надається п’ять робочих днів з моменту отримання повідомлення від податківців.

З 01.08.2023 було відновлено строки, визначені ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. Відповідно, відновився і строк подання письмових пояснень і копій документів для підтвердження операцій, відображених у податкових накладних, реєстрація яких була зупинена. Цей строк становить 365 календарних днів з дати виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній/розрахунку коригування.

1. Надання письмових пояснень та копій документів

При зупиненні реєстрації ПН/РК необхідно подати до податкового органу письмові пояснення та копії документів для підтвердження інформації, зазначеної у заблокованій ПН/РК. Ці пояснення та документи подаються в електронній формі через засоби електронного зв’язку.

У поясненнях має міститися інформація щодо сутності та змісту господарської операції, по якій було зупинено реєстрацію ПН/РК, а також перелік доданих документів.

За результатами розгляду пояснень та документів податковий орган протягом 5 робочих днів:

 • приймає рішення про реєстрацію ПН/РК;
 • направляє повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та документів, які платник податків має право подати протягом 5 робочих днів;
 • приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК у разі надання документів, складених з порушенням законодавства, або ненадання чи часткового надання додаткових письмових пояснень і копій документів.

2. Оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК

Якщо податковий орган все ж відмовить у реєстрації ПН/РК, це рішення може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку. Адміністративний порядок передбачає подання скарги на таке рішення протягом 10 робочих днів з дня його прийняття до комісії центрального рівня ДПС України.

Також, це рішення можна оскаржити безпосередньо у суді протягом 6 місяців з дня блокування ПН/РК.

Судова практика показує, що суди часто скасовують рішення про відмову в реєстрації ПН/РК через відсутність чітких обґрунтувань у рішеннях податкового органу. Верховний Суд у своїй постанові від 17.05.2023 у справі №140/14282/20 зазначив, що рішення податкового органу повинно містити чіткі підстави для зупинення та відмови у реєстрації ПН/РК.

Рішення про відмову в реєстрації податкових накладних повинне містити чіткі підстави для такої відмови. Для кожного критерію, на підставі якого було зупинено реєстрацію, передбачений окремий список документів, подання яких дозволяє прийняти рішення про реєстрацію податкової накладної.

Верховний Суд також зазначає, що контролюючий орган повинен конкретно вказувати критерії, на підставі яких було зупинено реєстрацію податкової накладної.

Підсумок

На початок 2024 року можемо говорити про існування сталої судової практики щодо розблокування податкових накладних. Однак, необхідно враховувати постійні зміни в законодавстві. Наприклад, 9 грудня 2023 року набрали чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Поради податкового адвоката при складанні пояснень

Після отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК потрібно подати пояснення з підтверджуючим пакетом документів. Вони повинні підтверджувати реальність господарської операції, щодо якої складено податкову накладну. Ми не будемо дублювати перелік документів, зазначений у п. 5 Порядку №520, натомість надамо практичні та дієві поради.

Перш за все, не сприймайте «розблокування» як формальну задачу. За офіційною статистикою бізнес-омбудсмена, бухгалтер витрачає на це в середньому 12 годин. Це підкреслює важливість цього процесу.

Закон надає 365 днів від дати виникнення податкових зобов’язань для подання пояснень, і варто розумно скористатися цим строком. Не подавайте пояснення в перший день, так само як і не залишайте цю задачу на кінець строку. Поспішно подані пояснення та документи часто є неповними, що приводить до відмови в розблокуванні податкової накладної.

Перший і найголовніший крок – ґрунтовно підійти до збору документів та підготовки пояснень. Якісна підготовка може допомогти зберегти час та ресурси на подальше адміністративне та/або судове оскарження. Наш досвід показує високу конверсію розблокування ПН/РК на цій стадії. І навіть якщо пояснення не дадуть бажаного результату, вони стануть підґрунтям для подальшого оскарження.

Суд перевірятиме правомірність дій податкових органів щодо прийняття рішення на підставі поданого вами пакету документів. Верховний Суд зазначає у своїх постановах і висновках, що предметом доказування є достатність документів для реєстрації податкової накладної.

Радимо приділити увагу збору пакету документів і розглянути господарську операцію «зі сторони». Очевидні для вас речі можуть бути незрозумілими для податкових органів, які не знають, як влаштовані ваші бізнес-процеси. Наприклад, податкові органи часто не розуміють, що вам достатньо мати одного працівника для здійснення діяльності або мати лише один офіс для нормального функціонування підприємства.

Тенденції 2022-2024 років показують, що відсутність достатньої кількості трудових ресурсів на підприємстві є однією з найпоширеніших підстав для зупинення реєстрації податкової накладної. ДПС вважає, що якщо на підприємстві працює 1-3 працівники, то цього недостатньо для здійснення господарської діяльності. Проте існує алгоритм дій платника податків для спростування такої позиції податківців.

Верховний Суд неодноразово зазначає, що відсутність у суб’єкта господарювання трудових ресурсів не виключає можливості реального виконання ним господарської операції. Залучення працівників є можливим за договорами цивільно-правового характеру, аутсорсингу та аутстафінгу.

Якщо у вас невеликий штат працівників, але цього достатньо для здійснення господарської діяльності, детально розпишіть у поясненнях функціональні обов’язки кожного працівника. Якщо залучаєте спеціалістів на підставі договорів цивільно-правового характеру, аутсорсингу чи аутстафінгу, обов’язково зазначте про це та надайте підтверджуючі документи.

Інша можлива підстава для зупинення ПН/РК – відсутність нерухомого майна та приміщень (офіс, склад інші технічні приміщення). Якщо підприємство не потребує окремого приміщення, поясніть це податковим органам. Наприклад, якщо підприємство надає дизайнерські послуги, опишіть, що надання послуг здійснюється дистанційно, і тому немає потреби мати нерухоме чи рухоме майно.

Верховний Суд у своїх висновках зазначає, що податкова не має права аналізувати реальність господарської операції платника податків під час вирішення питання про реєстрацію податкової накладної чи відмову в її реєстрації. Така оцінка можлива лише у межах проведення відповідної документальної перевірки.

Варто зазначити, що безпідставні вимоги податкової можна спростувати в суді. Однак, варто спробувати досягти результату в досудовий спосіб, спростовуючи необгрунтовані судження податкових органів за допомогою пояснень та документів.

ЗАТЕЛЕФОНУЙ АДВОКАТУ ЗАРАЗ І ОТРИМАЙ КВАЛІФІКОВАНУ ВІДПОВІДЬ

+38(063)292-03-45

Тисни на зручний месенжер для негайного звʼязку з адвокатом